Corona

Kan ik nog logeren in Vlaanderen Vakantieland met het coronavirus?

Lees hier >

02/07/2020: Vakantiewoningen kunnen openen voor grotere groepen

Ondanks een heropening van de toeristische sector op 8 juni, bleef er veel onduidelijkheid voor de grotere vakantiewoningen met de “bubbel” beperking tot eerst 10 personen, en nadien 15 personen.
Logeren in Vlaanderen vzw is uiterst tevreden met een verbreding van de maatregel, op basis van het Ministerieel Besluit van 30 juni, die ook vakanties voor groepen tot 50 personen toelaat.  

Duidelijkheid via ministerieel besluit
Op 8 juni mochten de toeristische logies terug hun deuren openen. Maar dit gold uiteindelijk toch niet voor alle logies: grotere vakantiewoningen (voor meer dan 10 personen) vielen plots uit de boot.

Logeren in Vlaanderen vzw trok zich het lot van deze 400 grote vakantiewoningen aan en pleitte voor een versoepeling op basis van de specifieke troeven van deze logies: afgesloten gebouwen in een groene en landelijke omgeving waar social distancing perfect kan georganiseerd worden, naast handhygiëne en verluchting.

De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni kondigde een verbreding aan van de persoonlijke bubbel van 10 tot 15 personen, wat maar een erg beperkte oplossing bood voor deze grotere vakantiewoningen en groepsvakanties. Het was wachten op het Ministerieel Besluit van 30 juni om tot een meer gefundeerde oplossing te komen.

Kampen en activiteiten kunnen in georganiseerd verband
Het MB bevat geen expliciet verbod voor het gebruik van grote vakantiewoningen. Wel zijn de regels inzake samenscholingen nog van toepassing. In het ministerieel besluit van 30 juni 2020 luiden die regels, samengevat, als volgt:

  • Het is mogelijk om samen te zijn in groepen van 15 mensen
  • Het is mogelijk om samen te zijn in groepen tot 50 mensen indien het gaat om een zomerkamp of voor activiteiten in georganiseerd verband van een club of een vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Opvallend hierbij is dat “zomerkampen” niet worden beperkt tot jeugdkampen, en ook de termen “club” of “vereniging” een brede definitie kennen in Van Dale.
Deze vaststellingen openen de deur naar vakanties in woningen voor grotere gezelschappen.

In bovenstaande interpretatie wordt Logeren in Vlaanderen bijgetreden door Toerisme Vlaanderen en de Minister voor Toerisme Zuhal Demir.

Veiligheid en verantwoordelijkheid
Logeren in Vlaanderen is zich bewust van de gevaren die bijeenkomsten van grotere groepen met zich meebrengen, en verwijst daarom naar de duidelijke richtlijnen en afspraken.

Voor kleinere groepen tot 15 personen, de persoonlijke bubbel, blijft het belangrijk dat ze de basisvoorwaarden qua veiligheid, hygiëne en social distancing worden nagekomen, zoals o.a. omschreven in het protocol voor vakantiewoningen.

Voor grotere groepen roept de organisatie extra op om de nodige maatregelen te nemen en de voorziene veiligheidsvoorwaarden te respecteren, dit zowel door de logiesuitbaters als door de groepsleden. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn vooraf een duidelijke informatie van het gezelschap over de specifieke situatie en het expliciet appelleren op hun verantwoordelijkheidszin m.b.t. veiligheid, hygiëne en social distancing. Een verplichte aangeduide verantwoordelijke of aangestelde toezichter houdt controle op de naleving van de regels en is persoonlijk verantwoordelijk voor de groepsleden.

Het is tevens sterk aan te bevelen om als uitbater de leden van de groep bij aankomst te testen met een digitale koortsthermometer.

Extra hulpmiddel voor een veilige vakantie is het opdelen van de woning in meerdere “bubbels” zoals een toewijzing van vaste kamers en sanitair, afspraken rond gebruik van de keuken met bv. 2 of 3 vaste “koks”, tafels per 15 p. max., …. en bij voorkeur de activiteiten en gezamenlijke momenten zoveel mogelijk buiten laten doorbrengen.

Contactinfo
Wim Verscuren                                                         
Waarnemend coördinator Logeren in Vlaanderen vzw                                     
Tel. 016 28 60 34 / GSM 0485 17 81 10                 
wim.verscuren@logereninvlaanderen.be                 

Stefaan Gheysen
Voorzitter Logeren in Vlaanderen vzw
GSM 0496 59 61 27
stefaan.gheysen@westtoer.be

Logeren in Vlaanderen vzw is een publiek-private samenwerking tussen de 5 Provinciale Toeristische Organisaties (Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Westtoer) en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen).

Logeren in Vlaanderen vzw is eigenaar van de merknaam Vlaanderen Vakantieland. Onder deze noemer ondersteunt en promoot Logeren in Vlaanderen vakantiebeleving en kortbij vakanties in eigen land.

 

Laat je inspireren

Ik ontvang graag inspiratie en de leukste vakantietips van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.