Corona

Kan ik nog logeren in Vlaanderen Vakantieland met het coronavirus?

Lees hier >

14/07/2015 - Logeren in Vlaanderen reageert op aanpassingen aan het Vlaams Logiesdecreet.

Op 12 juli stelden Vlaams minister van Toerisme, Ben Weyts, samen met de Vlaamse
parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open-VLD) een herziening van het Vlaams Logiesdecreet voor.

Logeren in Vlaanderen vzw ziet volgende positieve elementen in het voorstel:

  1. De herziening betekent een werkelijke administratieve vereenvoudiging.
  2. Elk logies dat aan één of meerdere toeristen op publieke wijze en tegen betaling wordt aangeboden voor één of meer nachten valt onder dit decreet. M.a.w. het logiesaanbod van o.a. Airbnb valt binnen het logiesdecreet en zal aan dezelfde regels als alle logiesaanbod moeten voldoen. Bovendien zullen platformen als Airbnb of andere de gegevens van de aanbieders aan de overheid moeten bekendmaken, indien dit gevraagd wordt.
  3. De herziening maakt ook nieuwe logiesvormen mogelijk. 

?Het voorstel bevat echter ook een belangrijke tekortkoming. Het zal niet langer nodig zijn dat een toeristisch logies door de overheid erkend wordt vooraleer het in exploitatie kan gaan. Alle toeristische logies moeten voldoen aan bepaalde basisnormen, maar de logiesuitbater zal dit nietmeer moeten aantonen. Of de normen al dan niet gerespecteerd worden, kan wel achteraf gecontroleerd worden, hetzij steekproefsgewijs, hetzij na klacht, hetzij op eigen aanvraag. Volgens Logeren in Vlaanderen betekent dit dat logies zichzelf vergunnen. Een erkenning door de overheid – al dan niet met classificatie – zal nog slechts vrijwillig gebeuren.

Logeren in Vlaanderen vzw meent dat deze vrijwilligheid op termijn de consument onvoldoende waarborgen zal bieden voor veiligheid en kwaliteit. De vzw pleit er daarom voor dat een erkenning voor hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en oenluchtrecreatieve bedrijven door de overheid verplicht blijft. Wie professioneel onderneemt, moet erkend zijn.

Dat de deur op een kier staat voor het occasioneel en beperkt aanbieden van logies (vb. door starters, hobbyisten of particulieren) biedt wellicht bepaalde voordelen, maar mag niet leiden tot een grijze zone waar een aantal regels, die buiten het Logiesdecreet vallen op losse schroeven staan. Hierbij denken we aan voorschriften i.v.m. aanvragen ondernemingsnummer voor wie diensten (o.a. ontbijt) aanbiedt, btw en fiscaliteit, betaling van sabam en billijke vergoeding, registratie/aangifte bij FAVV (voedselveiligheid), info over allergenen, registreren van reizigers, toepassing KB speeltoestellen, afficheren van prijzen, doorgeven van cijfers aan FOD Economie … Met betrekking tot dit laatste element bestaat overigens het gevaar voor beleidsmakers in Vlaanderen dat ze nooit meer over correcte cijfers zullen beschikken over logiesaanbod en -vraag.

Het is de verdienste van het huidig decreet, dat op initiatief van toenmalig minister voor toerisme Geert Bourgeois ontstond en dateert van 2008, dat alles gevat werd volgens het principe “gelijke monniken, gelijke kappen”. Het decreet heeft bovendien z’n vruchten afgeworpen: 3.172 logies zijn intussen vergund. Logeren in Vlaanderen betreurt dan ook dat naast de verplichte erkenning ook de verplichte classificatie op de schop gaat.

Deze classificatie bood enerzijds duidelijkheid over basiscomfort aan de consument en anderzijds werd het logies hierdoor aangespoord om de kwaliteit te verhogen. Dit alles dreigt echter verloren te gaan, indien het nieuwe voorstel van logiesdecreet zal goedgekeurd worden.

Logeren in Vlaanderen vzw is een publiek-private samenwerking tussen de 5 Provinciale Toeristische Organisaties (Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Westtoer) en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen).

Meer info:

Saskia Van Laere
Directeur Logeren in Vlaanderen
Tel. 016 28 60 38
GSM 0476 65 27 42
saskia.van.laere@logereninvlaanderen.be

Laat je inspireren

Ik ontvang graag inspiratie en de leukste vakantietips van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.