Corona

Kan ik nog logeren in Vlaanderen Vakantieland met het coronavirus?

Lees hier >

Standpunt Raad van Bestuur van Logeren in Vlaanderen vzw voorstel logiesdecreet 13 juli 2015

Het voorstel van Logiesdecreet stelt dat een toeristisch logies vrijwillig een erkenning kan aanvragen voor zijn logies. Deze erkenning wordt verkregen als na controle blijkt dat dit logies voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, §1, 1° tot en met 9° (cf. Art. 4).

Het voorstel van Logiesdecreet stelt bovendien dat Toerisme Vlaanderen toeristische logies, die op grond van het decreet van 10 juli 2008 vergund en geclassificeerd zijn (of alleen vergund in het geval van een vergund vakantielogies), binnen de drie jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet ter plaatse zal inspecteren (cf. Art 15).

De Raad van Bestuur van Logeren in Vlaanderen vzw acht dat het voorstel van decreet o.m. in deze artikels de logiesuitbaters in Vlaanderen niet gelijk behandelt en vraagt dat alle toeristische logies gelijk behandeld worden..

Logeren in Vlaanderen vindt het niet aanvaardbaar dat reeds vergunde logiesuitbatingen automatisch binnen de drie jaar zullen geïnspecteerd worden en vraagt bovendien dat er een erkenningsplicht geldt voor elk toeristisch logies, waarbij tijdens een controle wordt vastgesteld dat het logies voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, §1, 1° tot en met 9°.
Een minimale tegemoetkoming aan  een gelijke behandeling van alle toeristische logies houdt volgens Logeren in Vlaanderen in dat er een registratieplicht geldt voor elk toeristisch logies, waaruit blijkt dat het logies voldoet aan de wettelijke vereisten om een toeristisch logies uit te baten. Dit zou de gelijke behandeling van alle uitbaters alsook de beleidsvorming ten goede komen.

Logeren in Vlaanderen vraagt dat er met dit standpunt rekening gehouden wordt en dat het voorstel bijgestuurd wordt alvorens goedkeuring door het Vlaams parlement.

Logeren in Vlaanderen vzw is een publiek-private samenwerking tussen de 5 Provinciale Toeristische Organisaties (Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg) en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen).

Saskia Van Laere
Directeur Logeren in Vlaanderen
Tel. 016 28 60 38 / GSM 0476 65 27 42
saskia.van.laere@logereninvlaanderen.be

Laat je inspireren

Ik ontvang graag inspiratie en de leukste vakantietips van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.