Privacy

Vertrouwelijke verwerking van je persoonsgegevens

Privacy Statement

Wetgeving: bescherming van de persoonsgegevens.
De vzw Logeren in Vlaanderen verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website ‘www.logereninvlaanderenvakantieland.be’ vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de organisatie, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonlijke informatie ter beschikking dient te stellen.

Alleen als je deelneemt aan een evaluatie, vraagstelling, bestelling en/of wedstrijd of een reservatie/boeking uitvoert dien je minimum een aantal persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) mee te delen. Telkens je persoonlijke gegevens verstrekt, zal de vzw Logeren in Vlaanderen deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonlijke gegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van de vzw Logeren in Vlaanderen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De vzw geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar de vzw mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of word jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Bij wedstrijden, vragen, evaluaties: De vzw Logeren in Vlaanderen verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met jou in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
De gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe aanbiedingen en evenementen.
Als je zulke informatie niet (meer) wilt ontvangen, kan je dat per e-mail (info@logereninvlaanderen.be) of per brief (vzw Logeren in Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven) melden met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Toelating voor verwerking

Door jouw persoonsgegevens te verstrekken geef je de vzw Logeren in Vlaanderen en de Provinciale Toeristische Organisaties (Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Limburg en Westtoer) uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als de vzw of de Provinciale Toeristische Organisaties jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te verwerken of ze willen doorgeven aan organisaties of bedrijven waarmee deze organisaties samenwerken, dan zullen de vzw of de Provinciale Toeristische Organisaties jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de gegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van de vzw Logeren in Vlaanderen verwijderd worden.

Laat je inspireren

Lodging experts

Laat je inspireren door onze logiesexperten en ontvang de leukste vakantietips.

Sluiten

Wedstrijd

Win één van de 50 reiskoffers met Vakantiecheques t.w.v. € 100!

Neem deel aan de wedstrijd