Starten met logies

Starten met een kleinschalige logiesuitbating

Heb je plannen om te starten met een kleinschalig logies (B&B, klein hotel, vakantiewoning)?
Informeer je vooraf over de mogelijkheden en de wetgeving.
Hieronder vind je algemene startinfo.

ALGEMENE VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN LOGIESUITBATING

Bij het starten met een logiesuitbating komt er heel wat kijken.
Een aantal zaken hangen af van de specifieke situatie: ligging volgens het gewestplan, staat van het gebouw, aantal kamers, …

De stappen die nodig zijn om te starten:

 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (en functiewijziging) via gemeente.
 • Aanvraag toeristische vergunning/aanmelding via Departement Internationaal Vlaanderen (Dienst Toeristische Vergunningen): hiervoor heb je o.a. een attest brandveiligheid, verzekering BA exploitatie, eigendomsbewijs gebouw, plan kadastrale legger, … nodig.
 • Stel je in orde als “onderneming”: ondernemingsnummer (verplicht vanaf “diensten” worden aangeboden), bankrekening, verzekeringen, …
 • Hiernaast heb je nog andere regelgeving die van toepassing kan zijn: bv. toegankelijkheid mindervaliden, sabam, billijke vergoeding, FAVV (voedselveiligheid), registratie reizigers, KB speeltoestellen, milieu, …

HET VLAAMS TOERISTISCH LOGIESDECREET

Sinds 1 januari 2010 moeten alle logiesuitbatingen voldoen aan de classificatienormen en exploitatienormen van het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet.
Alle info over dit logiesdecreet vind je terug op deze website: http://www.vlaanderen.be/int/artikel/toeristische-vergunningen

Voor elke logiescategorie wordt hier ook een aparte infobrochure aangeboden: http://www.vlaanderen.be/int/infobrochures

Indien je nog moet starten met verbouwingen, kan je best vooraf nagaan welke classificatienormen gelden voor het bekomen van x-aantal sterren of de specifieke stedelijke classificatie basis-comfort-luxe, ( bv. min. oppervlakte, voorwaarden sanitair, keukenbenodigdheden, grootte bedden, …) en welke normen voor brandveiligheid.

Het logiesdecreet maakt een onderscheid tussen verschillende logiescategorieën: hotel, gastenkamer, vakantiewoning, vakantielogies en openlucht-recreatief terrein.
De keuze voor een bepaald type logies heeft gevolgen voor de exploitatie- en classificatienormen, gebruik beschermde benamingen, …

WELKE VERGUNNINGEN HEB IK NODIG OM TE STARTEN MET MIJN UITBATING?

3 basisvergunningen kunnen mogelijk van toepassing zijn voor uw startsituatie:

 • Functiewijziging/bestemmingswijziging Stedenbouw +  stedenbouwkundige vergunning
 • Aanmelding/Vergunning logiesuitbating (Dienst Toeristische Vergunningen) conform het Logiesdecreet
 • Brandveiligheidattest is verplicht door het Logiesdecreet

Welke vergunningen je nodig hebt is afhankelijk van:

 • Ligging gebouw volgens het gewestplan (vb. woongebied, agrarisch gebied, …)
 • Verblijfsformule (gastenkamers, hotel of vakantiewoning)
 • Aantal verblijven
 • Landbouwactiviteit – geen landbouwactiviteit

Bijkomende regelgeving waarmee je rekening dient te houden o.a.:

 • Ondernemingsnummer, fiscaliteit en btw
 • Registratie en Aangifte m.b.t. Voedselveiligheid via FAVV
 • Politiefiche (= registratie reizigers)
 • Afficheren prijzen (FOD Economie)
 • Sabam en Billijke Vergoeding
 • KB Speeltoestellen en Speelterreinen
 • Legionellabesluit (preventie van veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen)
 • KB Allergenen (gebruik van vermelde allergenen in KB)
 • Verzekeringen
 • Milieunormen: o.a. zuivering afvalwater
 • Verordering Toegankelijkheid (gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid)

ONDERSTEUNING LOGEREN IN VLAANDEREN

Word lid van Logeren in Vlaanderen en krijg extra ondersteuning.
Meer informatie over onze werking.
 

MARKETINGCONSULENTEN  LOGIES

In zowat elke provincie is een marketingconsulent logies actief die jou ook kan informeren en begeleiden bij de opstart en vermarkting van je logiesuitbating.

Marketingconsulent logies provincie Vlaams-Brabant:
Tina Huybrechts, tel. 016 26 77 81, tina.huybrechts@vlaamsbrabant.be

Logies- en sectorconsulent provincie West-Vlaanderen:
Karen François, tel. 050 30 55 00, karen.francois@westtoer.be

Marketingconsulent logies provincie Oost-Vlaanderen:
Deborah Ongena, tel. 09 269 26 27, deborah.ongena@oost-vlaanderen.be

Sectorwerking provincie Limburg:
Team sectorwerking, tel. 011 30 59 90, info@toerismewerkt.be

Medewerker marketing en communicatie provincie Antwerpen:
Martine Vinck, tel. 03 240 63 63, martine.vinck@provincieantwerpen.be

Vraag de handleiding aan

Ontvang onze gratis handleiding met alle informatie!

Blijf op de hoogte

Ben

Ontvang de leukste vakantietips en laat je inspireren door onze Ambassadeurs (privacy informatie).

Sluiten

130 X Logeren Plus

Vakantie met een tikkeltje meer? Ben Roelants, Katja Retsin en Tatyana Beloy testen het voor je uit.

Logeren Plus